sv-SEda-DKfi-FInb-NOen-GBtr-TRde-DE

 

Vårt miljøarbeid

Miljøtankegangen gjennomsyrer hele vår virksomhet. Selskapets påvirkning på miljøet skal være så liten som mulig. Vi arbeider for stadig utvikling og er opptatt av å følge nye, miljøtilpassede metoder og teknikker. 

Vi satser bredt på automatisering, og våre tilskjæringsmaskiner skjærer ut stoffene ved hjelp av datamaskiner og med minst tenkelig spill. Det spillet som likevel blir, eksporteres og gjenbrukes i blant annet skoproduksjon. Våre medarbeidere får regelmessig videreopplæring innen miljø og kvalitet. 

Ved å gjenbruke, reparere og renovere får kundene våre et utvalg av klimasmarte reservedeler og tilbehør å velge blant.
Vi arbeider også for å ha et godt arbeidsmiljø, blant annet med tanke på støynivåer, ergonomi og generell trivsel. 

Siden 2004 har KTI vært miljøsertifisert iht. SS EN ISO 14001 og gjennomgår årlig revisjon og kontroll fra Det Norske Veritas. Det gjør at vi har fokus på å bevare og øke miljøbevisstheten.
Vi er OHSAS 18001-sertifiserte, og vårt styringssystem for arbeidsmiljø oppfyller alle kravene som stilles i forbindelse med det. Vi er også ISO 9001-sertifiserte (kvalitet).