sv-SEda-DKfi-FInb-NOen-GBtr-TRde-DE

Vi erbjuder hållplatsservice

Demolerade bänkar, trasiga vindskydd, nedklottrade busskurer och överfulla papperskorgar. Kollektivtrafikens hållplatser kan ibland vara allt annat än attraktiva för resenärerna.
KTI:s Hållplatsservice innebär att vi bland annat städar, reparerar, plockar skräp, klottersanerar och sköter det löpande underhållet av hållplatser.

Vår tjänst omfattar bland annat: 

  • Installation 
  • Snö- och halkbekämpning
  • Reparation
  • Belysningskontroll
  • Städ
  • Skräpplockning
  • Tvätt
  • Grönskötsel

KTI:s medarbetare bidrar med engagemang och yrkesstolthet till att skapa en bättre upplevelse av kollektivtrafiken och vi arbetar gärna lokalt. För oss innebär det att de medarbetare som utför hållplatsservice ofta bor i de geografiska områden där hållplatserna ligger.