sv-SEda-DKfi-FInb-NOen-GBtr-TRde-DE

 

Vårt miljøarbeid

KTI Sverige AB er et av de ytterst få vaskeriene i Sverige som har sluttet helt med å bruke perkloretylen i vaskeprosessene. Miljøtankegangen gjennomsyrer hele vår virksomhet, og vi var blant de første til å investere i vaskesystemet SYSTEMK4. Det er et miljøvennlig og sikkert vaskesystem basert på et halogenfritt løsningsmiddel, som ved korrekt bruk ikke har negativ effekt på luft, vann, jord eller mennesker. Vi skal påvirke miljøet minst mulig og er kontinuerlig opptatt av å benytte nye miljøtilpassede metoder og teknikker. 

Våre vaskekunder kan stole på at vaskeriet alltid benytter allergitestede og miljømerkede vaskemidler, i riktig dosering, takket være den siste automatdoseringsteknikken. 

Gjennom vårt datterselskap KTI Skandinavien AB tilbyr vi svanemerket vaskeservice, der vaskingen skjer i Electrolux unike maskiner med karbondioksid (CO2) som vaskemiddel. Så vel utstyret som vaskevirksomheten er skilt ut fra vårt tradisjonelle vaskeanlegg. 

Siden 2004 har vi vært miljøsertifisert iht. SS EN ISO 14001. Vårt miljøarbeid er anerkjent, og vi er tildelt flere miljøpriser som følge av dette. 

For oss er også et godt arbeidsmiljø viktig, blant annet når det gjelder støynivå, ergonomi og generell trivsel. Vi er ISO 45001:2018-sertifiserte, og vårt styringssystem for arbeidsmiljø oppfyller alle kravene som stilles i forbindelse med det. Vi er også ISO 9001-sertifiserte (kvalitet).