sv-SEda-DKfi-FInb-NOen-GBtr-TRde-DE

 

Stort og moderne skredderverksted

Vi i KTI er stolte av vårt skredderverksted, som er et av Sveriges største og mest moderne. Her syr vi nytt, reparerer og syr om på bestilling fra kundene våre. På skredderverkstedet pågår blant annet produksjon til samtlige operatører innen kollektivtrafikken i Sverige. Vi skjærer til og syr trekk til førerstoler og passasjerseter, syr gardiner og nye belger til leddbusser. Våre skreddere kan sy innredning til så vel busser og båter som til fly og tog. 

Vi er godt kjent med de høye kravene som stilles til miljø og sikkerhet innen kollektivtrafikken, og følger utviklingen innen EU på disse områdene. Det betyr at både materialer, produksjon og maskinell standard stadig tilpasses etter de sist gjeldende kravene. Hos KTI råder en høy grad av automatisering med mange avanserte maskiner. Vi sørger for optimal tilskjæring av stoff med vår siste skjæremaskin fra Gerber, som med stor presisjon beregner beste måte å skjære på for å ta vare på mest mulig av stoffet. Med våre store volumer oppnår vi skalafordeler og kan ta ansvar for hele materialprosessen i én bestilling, til konkurransedyktig pris. 

I skredderverkstedet syr vi også innredning til det offentlige rommet. Vi kler om stoler til teatre, kinosaler, konferanseanlegg, kontor, kirker og tilsvarende lokaler. Vi tilbyr også ny- eller omsøm av dine private klær.