Hållbarhet

Grön skog i Sverige

Vårt miljöarbete

Miljötänkande genomsyrar hela vår verksamhet

Den påverkan bolaget gör på miljön ska vara så liten som möjligt. Vi arbetar för ständig utveckling och är uppmärksamma på nya miljöanpassade metoder och teknik.

Vi har under år 2021 investerat i pelletsugn.

En person håller pellets i sina händer.

Automatisering

Vi satsar stort på automatisering och våra tillskärarmaskiner skär med dators hjälp ut tygerna med minsta tänkbara spill. Det spill som ändå blir, exporteras och återanvänds bland annat i skoproduktion. Våra medarbetare vidareutbildas regelbundet inom miljö och kvalitet.

Genom att återanvända, reparera och renovera får våra kunder ett utbud av klimatsmarta reservdelar och tillbehör att välja på. Vi strävar även efter en god arbetsmiljö, bland annat när det gäller bullernivåer, ergonomi och allmän trivsel.

Symaskin som syr igenom läder.

Certifikat

Sedan 2004 är KTI miljöcertifierade enligt SS EN ISO 14001.

Det gör oss fokuserade på att bevara och höja miljömedvetenheten. För oss är även god arbetsmiljö viktigt, bland annat när det gäller bullernivåer, ergonomi och allmän trivsel. Vi är OHSAS 18001-certifierade och vårt ledningssystem för arbetsmiljö uppfyller alla de krav som ställs i samband med det. Vi är även ISO 9001-certifierade (kvalitet).

Laddning av elbil
SV Swedish flag EN English flag