sv-SEda-DKfi-FInb-NOen-GBtr-TRde-DE

 

Vårt miljöarbete

KTI Sverige AB är ett av ytterst få tvätterier i Sverige som helt slutat använda perkloretylen i våra tvättprocesser. Miljötänkande genomsyrar hela vår verksamhet och vi var bland de första att investera i tvättsystemet SYSTEMK4. Det är ett miljövänligt och säkert tvättsystem baserat på ett halogenfritt lösningsmedel, som vid korrekt användning inte har några negativa effekter på vare sig luft, vatten, mark eller människor. Vår påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt och fokus är ständigt på att uppmärksamma nya miljöanpassade metoder och tekniker. 

Våra tvättkunder kan lita på att tvätteriet alltid använder allergitestade och miljömärkta tvättmedel, i rätt dosering tack vare den senaste automatdoseringstekniken. 

Genom vårt dotterbolag KTI Skandinavien AB erbjuder vi Svanenmärkt tvättservice, där tvätten sker i Electrolux unika maskiner med koldioxid (CO2) som tvättmedel. Såväl utrustningen som tvättverksamheten är separerad från vår traditionella tvättanläggning. 

Sedan 2004 är vi miljöcertifierade enligt SS EN ISO 14001. Vårt miljöarbete är uppmärksammat och vi har tilldelats flera miljöpriser till följd av det.
För oss är även god arbetsmiljö viktigt, bland annat när det gäller bullernivåer, ergonomi och allmän trivsel. Vi är ISO 45001:2018-certifierade och vårt ledningssystem för arbetsmiljö uppfyller alla de krav som ställs i samband med det. Vi är även ISO 9001-certifierade (kvalitet).